Geschiedenis

Geschiedenis van onze eenheid:

1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 -
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 -
1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 -
2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -
2019 - 2021 - 2022 2023

1967

Januari: Onze eenheid groeit als "wijkafdeling", van de "191° FOS De Reiger" uit Gent, op voorstel van het oudercomité van de R.M.S. Gentbrugge. De voorzitter (vader Yvan Carels) van het oudercomité werd de trekker van het eerste oudercomité, dat al van start ging voor het ontstaan van De Wouw. De eenheidsleider, Roland De Vierman Taaie Das), richtte zo in januari 1967 "192° FOS De Wouw" op, met een handvol leiding (Seniors) van De Reiger, die hier hun stage deden. De naam de Wouw was reeds beslist op de eenheidsraad van de Reiger op 20 december 1966. De eerste vergadering greep plaats op 26 januari met 26 welpen, 6 verkenners, 6 gidsen, 6 leidsters en leiders (waarvan 5 Reigers: oa: AEL Jeanine Pauwels en mensen die verder genoemd worden). Na het zomerkamp of het jaar daarna, zijn zij terug gegaan naar hun vertrouwde nest. De welpentak werd geleid door Lutgard Van Damme(Akela ofte Wezel) en Micheline Maricaux (Hert), die gerecruteerd waren bij de Chiro, Eddy De Court (Baloe ofte Argwanende Lynx) , Eddy Carels (Bagheera ofte Ongedurige Giraffe) en zijn zus Myriam Carels (Raksha ofte Roek) . De Verkenners/Gidsen werden geleid door Pierre De Raedt (Lustige Kievit) en zijn broer Fernand De Raedt (Volhardende Okapi), bijgestaan door Rudy Quaquebeke (Snep)Roland De Vierman bleef eveneens eenheidsleider van De Reiger zodat wij aanvankelijk deelnamen aan tal van Reigerkampen (2 zomerkampen) en andere initiatieven. Zo gingen de 2 eenheden samen op kamp naar Lommel, meer bepaald het Kattenbos, met één patrouille van De Wouw. De activiteiten van de Welpen gingen door in de kleuterschool van de R.B.S. Gentbrugge (Hazenakker), gespeeld werd er op het veld waar nu de refter staat. De vergaderplaats van de VG's was de speelplaats van de kleuterschool. Ergens in de analen wordt ook Nicole Dons (Coala) aangehaald, maar hoe of waar dit stukje van de puzzel past is ons voorlopig onbekend.

1968

Juli : Groot Kamp te Zonhoven, samen met De Reiger.

Augustus : Nu was de eenheid definitief gestart: er zijn 18 leden, 3 tenten, maar praktisch geen leiding meer. Roland De Vierman verlaat de eenheid. Op 30 augustus 1968 werd Roland Mariman (Spelende Eland) aangesteld om voorlopig, de activiteiten van de groep op gang te houden. De vergaderingen gingen door in de kleuterklasjes van de R.M.S.-Gentbrugge, maar in praktijk speelden we op straat en in het gemeentepark.

September:

Eerste overgang: Acht Verkenners/Gidsen gingen over. Irène Wydhooge (Otter) werd Akela. Het afgedankte station Gentbrugge-Noord werd ons lokaal. 

1969

Juli : Ons eerste zelfstandig Groot Kamp te Borzée (La Roche) liet bij iedereen de beste herinneringen na. Dezelfde techniciteit en werksfeer konden we later niet meer evenaren. Een Duitse en Franse scoutsgroep kwamen ons bezoeken waaruit op het einde van het kamp een internationaal kampvuur groeide met meer dan 200 scouts en gidsen. Opgepept door dit succes hebben we maanden gezwoegd, samen met een nieuw oudercomité, om op een braakliggend terrein van de gemeente 2 lokalen te bouwen met geleend kapitaal.

1970

Zomer : Groot Kamp in het prachtige Grobbendonk.

September : Daniël De Coene (Vrolijke Ram) wordt Akela en wint met zijn horde de kwa-kwa-wimpel.

1971

Zomer : Start van de Seniortak met kamp te Frahan.

1972

Zomer : Het plaatsje Roesbrugge is in staat om ons te verleiden tot place-to-be voor het Groot Kamp voor de Welpen, de VG's zochten hun geluk in Frahan.

1973

Zomer : Een andere eenheid, "211° FOS De Arend" uit Zottegem doet beroep op onze leiding om op Groot Kamp te gaan. Tal van kampen, weekends en grotafdalingen worden samen georganiseerd. Het Groot Kamp wordt andermaal in Grobbendonk gehouden.

September : Oprichting van een gespecialiseerde tak van "Speleo-club" Gentbrugge. De tak wint "Actie-+20".

1974

Zomer : Het Zwarte Woud is de plaats waar de Verkenners per patrouille rondtrekken met de rugzak samen met onze vrienden van "211° FOS De Arend", de rest gaat naar Hulsonniaux.

1975

Zomer : Het kampterrein van Grobbendonk had blijkbaar een onweerstaanbare aantrekkningskracht, want het vormde weereens het decor voor ons Groot Kamp.

1976

Zomer : De Welpen gaan kijken of er in Dworp geen Mowgli te vinden is voor het Groot Kamp, de VG's gaan naar het ons welbekende Heure-en-Famenne.

1977

Zomer : De Verkenners-Gidsen gaan op trektocht langs de Bretoense kust. De Seniors zijn op fietstrektocht in De Schotse Highlands, met hoe kan het anders ... 14 dagen regen. De Welpen zoeken het dichter bij huis nml in Ninove. In deze zomer is de weldraaiende kantine met biljart aan de muur met de Schelde (op de plaats van de huidige gastank en sjorbalkenkot)tegen de vlakte gegaan, alleen het wc'tjs in de hoek heeft nog enkele jaren langer geleefd.

September : De Leeuwen, de Bevers, de Panters en de Antilopen vormen reeds jaren de VG-tak. Na de overgang wordt de Antilopenpatrouille, uitsluitend bestaande uit Gidsen, uitgebreid tot 9 leden. Er wordt geopteerd voor de oprichting van een Gidsentak, met speciale activiteiten, geleid door Erna Henderick (Speelse Cheeta). Deze opsplitsing hield slechts enkele weken stand, zodat beide takken uiteindelijk weer verenigd werden, maar nu met gemengde patrouilles.

1978

Juli : De welpentak vond haar onderkomen in Bornem.

Augustus : De Verkenners/Gidsen trokken naar Lichtaart waar slechts twee uren regen de enige tegenvaller was. De Seniors gingen op Groot Kamp te Heure-en-Famenne.

September : Jan Mortier (Guitige Snoek) wordt Akela, na het overlijden van onze betreurde "Baloe" (Philippe Schwartz), die ons verliet toen hij nog actief was als leiding (3-9-1978)Daniel De Coene (Vrolijke Ram) neemt als eenheidsleider de fakkel over.

1979

Mei : Ter gelegenheid van "Het Jaar van het Kind" hadden 6 welpen (waaronder Bruno Crepain, Geert Hoogstoel, Vincent Vandersmissen, Steven De Canck), olv Jan Mortier (Guitige Snoek) het grote geluk te mogen deelnemen aan het groot feest dat doorging op het kasteel van Laken.

Juli : De Wouw koopt een ruim houten lokaal van de firma Maes, dat onderdak verschaft aan de Welpen en de Verkenners-Gidsen. De prachtige perelaars moesten hiervoor spijtig genoeg plaats ruimen.

Augustus : Eenheidskamp te Frahan. Bereidwillige ouders gaan mee als kookploeg. Confort kennen we niet: een snelstromend riviertje dient als "schotelhuis" en "sanitair".

1980

Augustus : Het Groot Kamp te Heure-en-Famenne wordt één van onze toppers. Danny Crepain (Vindingrijke Bever) gaat voor het eerst mee als eenheidsleider. Guy de la Mane (Panda), takleider van de Verkenners/Gidsen verlaat de eenheid, tot menig ongenoegen van zijn VG's.

September : Een te groot verschil tussen Welpen en Verkenners-Gidsen liet ons niet langer wachten om van start te gaan met een JongVerkenners/-Gidsentak met Werner Depryck (Onverschillige Lama) als takleider.

1981

Augustus : Eenheidskamp te Lichtaart. Het leidersteam kent een dieptepunt: EL: Danny Crepain (Vindingrijke Bever); Akela: Jan Mortier (Guitige Snoek), AWL: Annick Lampens (Wispelturige Saïga); TL JVG's: Werner Depryck (Onverschillige Lama), AL: Evelyne Vandersmissen (Eenvoudige Wapiti); TL VG's: Filip Vets (Werkzame Wolf), AL: Wim Mortier (Vriendelijke Marter).

September : Door het grote leiderstekort moeten Frederique Serras (Zwijgzame Fazant), Katrien Crepain (Vriendelijke Wasbeer), Xavier Libbrecht (Wilskrachtige Poema), Arne Peleman (Fiere Wezel) en Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) noodgedwongen over naar de leiding. Dit terwijl zij droomden van de start van een volwaardige Seniortak. Het mocht niet wezen... Enkel bij de JVG's en de VG's veranderen er functies, de andere TL's blijven op post. Filip Vets (Werkzame Wolf)wordt TL bij de JVG's, Filip Mareels (Hulpvaardige Giraf) bij de VG's.

1982

Januari : De Wouw beschikt over een zelfgebouwd nieuw magazijn dat dienst doet als opslagplaats voor tenten, kookmateriaal, patrouillekoffers,...

April : Wrijvingen binnen het eenheidscomité dwingen tot ontbinden en dit om rust te brengen in de groep ouders. Twee AEL's (Filip Vets (Werkzame Wolf) en Filip Mareels (Hulpvaardige Giraf) worden aangesteld om samen met de derde reeds eerder aangestelde AEL (Jan Mortier (Guitige Snoek)) de EL (Danny Crepain (Vindingrijke Bever)) zoveel mogelijk te helpen in het beleid van de eenheid. De AEL's blijven in eerste plaats leiders in hun respectievelijke takken.

Augustus : Het nabij Brugge gelegen Loppem heeft enkele mooie trekjes, zo ontdekten we dit Groot Kamp.

september : Na een jaartje JVG's wordt Filip Vets (Werkzame Wolf) terug takleider bij de VG's. Zijn taak bij de JVG's wordt overgenomen door Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) die voor het eerst takleidster wordt.

1983

Maart : De Stad Gent (Schepencollege) geeft ons de toelating om het stuk grond dat één geheel vormt met ons terrein, te gebruiken. Technische Diensten effenen het terrein en bezaaien het met gras.

Augustus : Groot Kamp te Heure-en-Famenne waarbij de Welpen onderdak vinden in de grote chalet. Een vernieuwde kookploeg spijsde de hongerige magen van de allerkleinsten.

September : Een dipje in onze geschiedenis: Na het Groot Kamp hebben vele leden van de verkennertak onze eenheid verlaten.

De Jongverkenners/Jongidsentak wordt met één jaar verlengd en Filip Vets (Werkzame Wolf) wordt er terug TL. Zeker is het niet, maar er wordt vermoed dat de VG tak even werd opgedoekt.

December : Plannen zijn in de maak voor de bouw van een nieuw sanitair blok. De toelating is er.

1984

Augustus : Het Kempense Lichtaart is de plaats waar we deze keer shelters, PA-tenten, vuren neerplanten. Het kamp werd geleid door Jan Mortier (Guitige Snoek) en patrouille-overste Erik Berwouts (BoeBoe).

September : Na een schitterend Groot Kamp volgt Jan Mortier (Guitige Snoek) onze eenheidsleider op. Katrien Crepain (Vriendelijke Wasbeer) werd Akela. Danny Crepain (Vindingrijke Bever) hield zich voortaan enkel nog bezig met het beheer van terrein en gebouwen. De ander functies bleven zo goed als ongewijzigd. De verkenner/gidsen-tak was na de overgang sterk uitgedund.

1985

April : Ons eerste Wouwbal wordt een succes!!!

Augustus : Eenheidskamp te Zandvliet. De 3 overgebleven verkenners vervoegen bij gebrek aan leiding de Jongverkennerstak. Velen herinneren zich nog de vreselijke storm die verschillende shelters deed sneuvelen.

September : De drie takken worden op alle vlakken grondig herschikt en Jan Mortier (Guitige Snoek)legt zich volledig toe op het eenheidsleider zijn. Katrien Crepain (Vriendelijke Wasbeer) blijft Akela maar wordt midden in het scoutsjaar opgevolgd door Yannick Gillis (Enthousiaste Valk)Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) leidt de JVG's en Filip Vets (Werkzame Wolf) wordt terug TL bij de VG's.

Oktober : Een splinternieuw houten lokaal werd naar aanleiding van een faillissement aangekocht en zal dienst doen als sanitaire blok.

De VG's nemen deel aan de "JOTA-wedstrijd".

November : Katrien Crepain neemt om diverse redenen ontslag als Akela en Yannick Gillis (Enthousiaste Valk) wordt de nieuwe Akela.

1986

Februari : De Verkenners worden uitgeroepen tot winnaar van "Jamboree On The Air" die gehouden werd op 19 en 20 oktober van het vorige jaar.

Juni : De zon maakte van de eerste eenheidsuitstap naar Bellewaerde een ongeloofelijk succes.

Augustus : Carlingue, vijver ... dit moet Heure-en Famenne zijn, voeg daarbij een portie tenten en je bekomt een Groot Kamp. De JVG's en de VG's herinneren zich vast nog de avontuurlijke hike naar Jemelle...en snikheet was het.

September : Voor het eerst in jaren blijven alle functies binnen de eenheid door dezelfde personen ingevuld. Deze stabiliteit wordt versterkt door de oprichting van een nieuw eenheidscomité.

December : Opnieuw zijn we winnaar van "de JOTA-wedstrijd".

1987

April : Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de eenheid werd een eenheidspaaskamp georganiseerd in de Fiertel in Ronse. Voor het eerst in de Wouwgeschiedenis kiezen we voor een vol-pension-formule.

Juni : De viering van ons 20-jarig bestaan werd afgesloten met de inhuldiging van het sanitair blok en uiteraard een heuse receptie gevolgd door een barbeque.

Augustus : Eenheidskamp in Lichtaart. Een georganiseerde bezoekdag met Spel-Zonder-Grenzen als activiteit levert bij sommige ouders letterlijk kleerscheuren op. Dit belette niet dat 15/08/1987 voor zowel kinderen als ouders een geslaagde dag betekende.

September : Het oprichten van een seniortak na 7 jaar inactiviteit blijkt een noodzaak.

Yannick Gillis (Enthousiaste Valk) wordt takleidster van de JVG's, Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) wordt TL bij de VG's en Filip Vets (Werkzame Wolf) wordt Seniormoderator.Jan Mortier (Guitige Snoek)wordt naast eenheidsleider weer Akela.

December : Paul Durinck (Oprechte Wombat) neemt als eerste Wouwer deel aan "De 16de Wereld Jamboree te Australië". Samen met een 50-tal andere Fossers vierde hij aldaar Kerstavond en Nieuwjaar.

1988

Mei : Van 21 tot 24 mei gaan de Seniors op weekend naar Londen.

Augustus : In het bloedhete Limburgse Kinrooi slaan we onze tentjes op voor het Groot Kamp.

September : Na lang nadenken neemt Jan Mortier (Guitige Snoek) ontslag als EL en Welpenleider na 17 jaar activiteit. Filip Vets (Werkzame Wolf) wordt EL en blijft zijn taak volbrengen als moderator van de Seniors. Arne Peleman (Fiere Wezel) en Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn)staan hem bij als AEL, maar blijven respectievelijk ook nog TL bij JVG en VG; Kim Apers (Doordachte Cobra) neemt de taak van Akela op zich en 7 seniors vervoegen de leiding.

1989

April : Eenheidspaaskamp te Waasmunster.

Augustus : Na 2 voorbereidende weekends nemen de Verkenners en de Seniors samen met een 80-tal andere Fossers deel aan de Discovery '89 te Perth (Schotland) gevolgd door 5 dagen Home Hospitality. De rest van de eenheid zoekt het weerom in Heure-en-Famenne, het eten is er een stuk beter...

September : De start van de Bevertak, waardoor 5-8-jarigen toegelaten worden, kent een onverwacht succes. Philippe Pauwels (Hulpvaardige Lemming)Annick Coddens (Eigenzinnige Ree) en Tom Leys (Gedienstige Eland) moeten na enkele weken worden bijgestaan door meer leiding. Kris Desmadryl (Zorgeloze Das) wordt takleider bij de JVG's, Yannick Gillis (Enthousiaste Valk) wordt weer Akela en Arne Peleman (Fiere Wezel) neemt de Seniors voor zijn rekening. Het eenheidsleidersteam blijft onverandert. Filip Vets (Werkzame Wolf) kan voor het eerst zijn aandacht volledig richten op het leiden van de eenheid.

Oktober : Alweer wordt het eenheidscomité, na heel wat perikelen, ontbonden. Twee authentieke patrouillekoten moeten worden afgebroken om plaats te bieden aan de Verkenners/Gidsentak.

1990

April : De Verkenners/Gidsen gaan op 5-daagse trektocht naar zee met als doel: Brugge-De Haan-De Panne te voet af te leggen. De Welpen, Bevers en Seniors brengen hun paaskamp door te Lichtaart, terwijl de JVG's in Buggenhout op avontuur zijn.

Juli : De leiding verblijft één week op het terrein om met onuitputtelijke energie en doorzettingsvermogen een nieuw houten lokaal (12 x 5m) te bouwen voor de Bevertak.

Augustus : De Seniors ondernemen een trektocht naar Wiltz,en brengen daarna nog eens een bezoekje aan het eenheidskamp te Westmalle. De Bevers gaan gedurende 5 dagen voor het eerst op Groot Kamp in...tenten. De weergoden gunden ook hen een overgetelijke zomer.

September : Oprichting VZW, waarbij een duidelijk onderscheid bestaat tussen eenheids- en VZW-bevoegdheden. Na de overgang is de VG-tak te veel uitgedund. Daarom worden de JVG's bij de VG's gevoegd, en bestaan alleen de VG's nog. De Seniors nemen intrek in het oude VG-lokaal. Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) wordt naast AEL terug takleidster bij de VG's. Voor de rest blijft alles bij het oude.

Oktober : Officiële opening van het Beverlokaal met een officiële drink.

December : We krijgen het ontstaan van logistieke functies die niet meer weg te denken zijn binnen de eenheid.

1991

April : De Seniors hebben een speleo-paaskamp te Godinne-sur-Meuse.

Juni : Eerste barbeque op het terrein waar de ouders dankzij het prachtige weer zelf besloten om buiten te eten. Een zelf gesjord druppelkot was de publiekstrekker.

Juli : De Verkenners/Gidsen en de Seniors gaan op Groot Kamp naar de Provence. De 3-daagse hike in de Verdon zullen weinigen vergeten.

Augustus : Een 60-tal Fossers gaan naar De 17de Wereld Jamboree in Korea. Van onze eenheid namen 4 mensen deel: Philippe Durinck (Schrandere Specht) als AL, Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) als TL van een tweetalige FOS-FEE-troep, Fréderic Vandenhaute (Vastberaden Zebra) als AL en Robby Suikerman (Zelfgenoegzame Egel) als jeugdeelnemer. De Welpen en Bevers maakten Sint-Joris-Weert onveilig deze zomer.

September : Omdat de Bevers en de Welpen met veel te veel zijn worden wachtlijsten ingevoerd om de kwaliteit niet te verminderen. De JVG's en de VG's vormen weer 2 afzonderlijke takken. Om plaats te bieden aan de VG's moeten er weer 2 patrouillekoten verdwijnen. Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) gaat terug naar de JVG's, Philippe Durinck (Schrandere Specht) wordt takleider bij de VG's en Fréderic Vandenhaute (Vastberaden Zebra) neemt de Seniors voor zijn rekening.

1992

14 Februari : De Wouw start met een academische zitting de feestperiode van het 25-jarig bestaan.

Februari : De Wouw organiseert voor het eerst de Scoutchallenger samen met "151° FOS De Koala's" olv Peter Vande Loock.

Maart : De VG's winnen de provinciale sportdag. De Seniors winnen het provinciale oriëntatieweekend te Ovifat. Door diverse omstandigheden verlaat Philippe Durinck (Schrandere Specht) de leiding en neemt Stefan De Bock (Vindingrijke Isatis) de functie van TL van de VG's op zich.

April : De VG's gaan voor paaskamp op fietstrektocht. (Gent - Brugge - Knokke - Zeeland - Zomergem - Gent) De Seniors gaan weer op speleo-paaskamp te Godinne-sur-Meuse.

Augustus : De VG's bouwen de legendarische boomhut op het eenheidskamp te Lichtaart. De feestperiode wordt afgesloten met een weekend voor de ouders te Lichtaart.

September : Alweer de start van een nieuw scoutsjaar, maar met drastische veranderingen binnen de leiding. Yannick Gillis (Enthousiaste Valk) vervoegt de eenheidsleiding. De 3 AEL's houden zich voortaan ook niet meer bezig met het leiden van een tak, waardoor ze plaats maken voor nieuwe takleiding. Merckx Guy (Bezige Hamster) wordt Akela en Philippe Duricnk (Schrandere Specht) komt terug in de leiding en wordt TL bij de JVG's. Arne Lippens (Joviale Albatros) wordt takleider bij de VG's en Kris Desmadryl (Zorgeloze Das) neemt de Seniors voor zijn rekening. Jan Mortier (Guitige Snoek) wordt de eerste Stamleider.

1993

April : De Seniors gaan op trektocht van Heure-en-Famenne naar Wiltz; de fameuse Scouting Trail.

Mei : Het fantastische Intercamp te Bernkassel. We waren met een 20-tal.

Augustus : Het Groot Kamp in Heure-en-Famenne staat de VG's in het geheugen gegrift wegens nachtelijke escapades tegen de gehele leiding. De Seniors gaan op internationaal kamp naar Zweden (Sövde) samen "206° FOS De Flamingo's". Pä Gäng of On The Move en de Home Hospitality vormden samen een onvergetelijk kamp.

September : Wegens een tekort aan leiding gaat de volledige Seniortak over naar de leiding. Daardoor gaat het tweede jaar niet door, en houdt de Seniortak voorlopig op met bestaan. De Welpen zijn met teveel, waardoor we voor het eerst de Welpenhorde opsplitsen in een Sioniehorde, met Guy Merckx (Bezige Hamster) als Akela Sisi en een Waihunda horde met Peter Verpaele (Sociale Jacana) als Akela Wawa.

1994

April : De welpen nemen massaal deel aan de NAWELDA (NAtionale WELpen DAg).

Juli : De leiding vervangt het oude (rechtse) magazijn door een nieuw in betonsteen.

Augustus : Een 20-tal JVG's gaan op Groot Kamp naar de Euro-Jamboree te Dronten o.l.v. Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) als FOS-contingentleidster en Kristof Pauwels (Fantasierijke Husky) als AL. De rest gaat richting Sint-Joris-Weert, de Oostenrijkse buren vergeten we nooit en de VG's bouwen een reuzenrad!

September : De start van alweer een nieuw scoutsjaar. Kristof Pauwels (Fantasierijke Husky) wordt takleider bij de JVG's, en Philippe Durinck (Schrandere Specht) gaat als TL bij de VG's aan de slag.

1995

Februari : De Wouw wint voor de eerste keer met het sterke team van Wiebe De Porre (Gewiekste Marter), Johan Coppieters (Toegewijde Tayra) en Philippe Durinck (Schrandere Specht) de fameuse Scoutchallenger.

April : De VG's gingen voor de eerste maal op Adventure-Weekend. Dit vond plaats in Comblain-au-Pont, waar we beroep konden doen op de diensten van "The Outsider".

Augustus : De VG's gingen met een 8-tal Zwart-oranje gedasten naar PEAK '95 in Engeland olv Wiebe De Porre (Gewiekste Marter). Een 15-tal Wouwers nemen met nog een 400-tal andere Fossers deel aan de 18de Wereld Jamboree te Nederland-Dronten. Arne Lippens (Joviale Albatros) was TL, Pierre Durinck (Olijke Lori)Xavier Pirc (Impulsieve Condor) en Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir), waren AL en Pascale Vandersmissen (Bereidwillige Eekhoorn) was vrijwilliger aan de Nederlandse zijde als officiële fotograaf van het jamboreekrantje. Beide ervaringen waren onvergetelijk. De Bevers, Welpen en JVG's zoeken hun geluk in Herentals.

September : Na 7 jaar geeft Filip Vets (Werkzame Wolf) de fakkel door en wordt Philippe Durinck (Schrandere Specht) eenheidsleider. Hij blijft samen met Arne Peleman (Fiere Wezel) AEL. De Bevers krijgen een nieuwe takleider nl. Mario Van Bost (Goedmoedige Gibbon). Bij de welpen neemt Didier Kaes (Creatieve Kaketoe) de taak als Akela Wawa over van Jacana. Kris Desmadryl (Zorgeloze Das)komt opnieuw bij de leiding als takleider van de JVG's.

De VG's worden getrokken door Johan Coppieters (Toegewijde Tayra) en na 2 jaar inactiviteit wordt de seniortak weer opgericht onder leiding van Pierre Durinck (Olijke Lori). Een groot deel van de leiding stopt hun jarenlange engagement, waardoor de Stam een enorme 'boom' krijgt. 
1996

Februari : De Wouw wint voor de 2° maal op rij de alombegeerde Scoutchallenger met Wiebe De Porre (Gewiekste Marter)Stefan De Bock (Vindingrijke Isatis) en Philippe Pauwels (Hulpvaardige Lemming). FOS bestaat 30 jaar en houdt een groot feest te Ronse. Intercamp gaat dit jaar door in Grobbendonk. Een 30-tal Wouwers namen deel.

April : Onze eenheid "192° FOS De Wouw" is de eerste FOS-groep met een homepage toen nog op een account van de universiteit. Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) was toen ook al de bezieler van dit project. Ook dit jaar gingen de VG's op Adventure-Weekend en dit wederom in "Comblain-au-Pont".

Juli : De alom begeerde wouwbar wordt helemaal gerenoveerd, en ook de andere lokalen kregen een opknapbeurt. Wie kan zich de bar nog aan de keukenmuur indenken?. Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir) zorgt voor een volledig welpenlokaal in het Junglethema van Kipling.

Augustus : Het eenheidskamp gaat door in Loppem. De VG's gingen op hike aan zee,...een snikhete ervaring, en stapten in een recordtijd van Blankenberge naar Brugge. De Seniors gingen op hun beurt gaan stappen van Marche naar Wiltz.

September : Akela Guy Merckx (Bezige Hamster) vervoegt samen met Arne Lippens (Joviale Albatros)en Kris Desmadryl (Zorgeloze Das) de eenheidsleiding. Hamster wordt bij de Welpen Waihunda opgevolgd door Sofie Devriendt (Montere Cavia)Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) wordt TL bij de JVG's en Stephane Vandenhaute (Bondige Panda) is de nieuwe Seniormoderator.

1997

Januari : Stephane Vandenhaute (Bondige Panda) en Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) verlaten om diverse redenen de leiding en worden in hun functie opgevolgd door respectievelijk Didier Gillis (Speelse Otter) en Inge De Wilde (Kritische Zwaluw).

Maart : Voor eerst wordt een cultureel weekend georganiseerd samen met de VG's van "151° FOS De Koala's" en trekken we naar Parijs. Vooral de blote man beneden aan het gebouw zal ons allen bijblijven...

Mei : Interkamp bij onze Noorderburen te Sittard, we waren er massaal aanwezig !

Juli : Samen met de Seniors van "151° FOS De Koala's" ontvingen Tom Cours (Levendige Siamang),Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) en Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir)(organisator) een scoutsgroep uit Catalonië (Spanje). Het kamp vond respectievelijk plaats op ons eigenste terrein en in Vresse-sur-Semois. Het kampthema was "Come As You Are" en over dit gebeuren gaan nog de wildste verhalen de ronde.

Augustus : Groot kamp in Moulin Du Bois.

September : De start van het 30ste scoutsjaar. Pierre Durinck (Olijke Lori) wordt TL bij de Bevers enDieter De Court (Zelfingenomen Tapir) wordt de nieuwe Akela van de Waihunda. Kenneth De Vos (Gedreven Jakhals) wordt de nieuwe TL bij de JVG's. Na 2 jaar afwezigheid komt Kristof Pauwels (Fantasierijke Husky) terug bij de leiding als TL bij de VG's. Annick Coddens (Eigenzinnige Ree)wordt de nieuwe Stamleidster.

Oktober : Voor het eerst organiseert de Wouw de JOTI, Jamboree on the Internet.

1998

Februari : Wegens professionele verplichtingen neemt Philippe Durinck (Schrandere Specht) ontslag als eenheidsleider en volgt zijn broer Paul Durinck (Oprechte Wombat) hem op. Jakhals wordt bij de JVG's opgevolgd door Tijl De Court (Kordate Alpaca).

Maart : De 10de editie van de Scoutchallenger wordt dit jaar gewonnen door Xavier Pirc (Impulsieve Condor)Kenneth Himpe (Hoogmoedige Serval) en Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir).

Augustus : Groot kamp te Cul-des-Sarts, de VG's gaan samen met een 100-tal FOSsers naar een Internationaal kamp in Kent(Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir) was FOS-contingentleider), de Seniors houden in extremis een tocht van Viesalm naar Spa olv van Jurgen Verpaele (Accurate Coati)en Bart Vuylsteke (Noeste Buffel). De Stam hield zijn eerste kampje (gedurende een weekend) en besloot dat dit zeker niet het laatste mocht zijn!

September : De Welpentak wordt weer eengemaakt en Didier Kaes (Creatieve Kaketoe) blijft er Akela. Penelope Martens wordt TL bij de Bevers. Peter Verpaele (Aanhankelijke Jacana) vervoegt de eenheidsleiding en Xavier Pirc (Impulsieve Condor) wordt de nieuwe takleider bij de VG's. De Seniors worden voortaan door Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir) geleid.

December : 12 Wouwers waaronder Albatros, Alpaca als leiding en Eekhoorn als Service Team (haar 3°Wereld Jamboree!) gaan samen met 102 andere Fossers de 19de Wereld Jamboree onveilig maken in Chili, met voorafgaand een memorabele rondreis van Sao Paulo langs de watervallen van Foz de Iguacu tot Santiago de Chile.

1999

Februari : Arne Lippens (Joviale Albatros) neemt de functie van EL over van Paul Durinck (Oprechte Wombat). Voor de tweede maal verkennen we samen met de VG's van "151° FOS De Koala's" de lichtstad Parijs.

April : Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir) trekt met z'n seniors en een 40-tal andere Fossers naar Aragon(Spanje).

Augustus : Groot kamp te Saint-Marie Sur-Semois waar we met z'n allen de eclips aanschouwen!

September : De eenheid gaat dit jaar van start onder de leiding van Arne Lippens (Joviale Albatros)als EL met drie AEL's: Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir), Paul Durinck (Oprechte Wombat) en zijn jongere broer Pierre Durinck (Olijke Lori) die na een tijdje stopt. De eerste Bevers van onze Stammers vervoegen De Wouw en de eerste Bevers van bij het prille begin vervoegen de leiding! De cirkel is rond! De Bevers worden voortaan geleid door Karin De Bisschop (Gedienstige Bever). De Welpen gaan weer van start met twee hordes, maar niet voor lang want Bram De Man (Grappige Bonobo) stopt na een paar maand zodat Tine Deneys (Minzame Gazelle) met één horde verder gaat.Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) neemt de VG's over en Mario Van Bost (Goedmoedige Gibbon)maakt het mooie weer bij de Seniors.

Oktober : De JOTA en JOTI wordt dit jaar weer een succes, samen met "206° FOS De Flamingo's doen onze VG's en Seniors op ons terrein aan dit evenement mee.

2000

Februari : De Challengertrofee vindt ook dit jaar de weg naar De Wouw, hoewel een ex aequo met "200° FOS De Vleermuis" ons lot is. Het quatro Tom Cours (Levendige Siamang), Lode Van Maele (Goedhartige Sperwer), Olivier Ramoudt (Onbezonnen Ekster) en Tijl De Court ( Kordate Alpaca)zorgen daarvoor. Geweldig fijn leidersweekend in Nieuwpoort.

Maart : Voor de derde maal trokken de VG's op Adventure-Weekend maar nu naar "Houffalize". We deden beroep op de diensten van "Moulin Bock". Om een of de andere reden zal steak Orloff nog lang blijven nazinderen.

April : De Seniors steken zelfgemaakte ligfietsen in elkaar en maken Nederland onveilig door naar Rotterdam te fietsen.

Mei : Arne Lippens (Joviale Albatros) stopt met EL zijn en ook Paul Durinck (Oprechte Wombat)dient zijn ontslag in, de eenheid snakt even naar adem maar wordt tot september geleid door Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir) en de takleiders.

Zomer : Geen eenheidskamp dit jaar. De Bevers en Welpen gaan naar Overpelt en komen doorregend thuis. De JVG's en VG's gaan met 81 JVG en VG naar de Nationale Jamboree in Dronten olv van Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) en Tijl De Court (Kordate Alpaca). De Seniors zoeken het samen met hun collega's van "151° FOS De Koala's" nog verder en vinden in Tsjechië plezier en ook de zon. De Stam gaat voor het eerst zelfstandig op kamp en onderneemt een zéér geslaagde rondrit in Normandië.

September : Dit jaar gaan we van start met volgende EL's: Thomas Van Den Driessche (Ijdele Reiger)Wiebe De Porre (Gewiekste Marter)Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir) TL Bevers: Joke Vuylsteke ( Bedachtzame Beloega); Akela: Tine Deneys (Minzame Gazelle); TL JVG's: Tijl De Court (Kordate Alpaca); TL VG's: na een jaartje afwezigheid terug Xavier Pirc (Impulsieve Condor); TL Seniors: Mario Van Bost (Goedmoedige Gibbon). De Stam wordt voortaan geleid door Peter Verpaeledie sinds kort zelfs door het leven gaat als "Sociale" Jacana. Voor het eerst in de wouwgeschiedenis kunnen we aan de Seniors de kans geven 2 jaar Senior te zijn, 4 van hen gaan op dit voorstel in, de 4 anderen wensen liever de leiding te vervoegen. Mondige Hermelijn (Marijke Van De Wiele) wordt onze eerste vrouwelijke seniormoderator, voordien waren dit altijd 'mannen'.

Oktober : JOTA en JOTI mogen weer op veel bijval rekenen dit jaar.

2001

Januari : We hebben de 21 ste eeuw gehaald! De plannen voor ons nieuwe gebouw komen weer boven water.

Februari : Een geweldig raftig leidersweekend te Bastogne, of was het nu Houffalize ? Dit jaar staan we niet op het hoogste schavotje op de 13de editie van de Challenger. Uit de prijzen echter niet want we behalen de derde plaats!

Maart : Samen met onze vrienden van 151° De Koalas maken onze VG's Keulen onveilig. En welke hoogte had de Dom nu weer?

April : De vernieuwde wouwsite ziet na enkele maanden afwezigheid terug het daglicht, dankzij computergenie en onze webMarter Wiebe De Porre (Gewiekste Marter). De Seniors komen heelhuids terug van hun avonturen in Aragon (Spanje).

Mei : De Wouw, neemt met een 25-tal welpen deel aan de NAWELDA (NAtionale WELpen DAg) te Lichtaart (Hoge Rielen). Onze Seniors hebben meer dan hun steentje bijgedragen tot deze superactiviteit, door in te staan als leiding en spelmedewerker. De NAWELDA-kookploeg verzorgde naast ons eten, ook voor de NAWELDA-bar samen met velen van onze Stam. Op het jaarlijkse Volleybal toernooi van 191° De Reiger behalen we na al die jaren de finale waar we in de ploeg van 204° De Tortels een té sterke tegenstander tegenkomen.

Juli : We beleven met z'n allen een "spacy" Groot Kamp in Overpelt. We rekenen af met de hitte en de hoogst onaangeame teken. De seniors ondernemen een 5-daagse trektocht vanuit Vielsalm tot in Spa, met een tussenstop bij "151° De Koala's".

September : Jiha! Het nieuwe scoutsjaar is weer gestart! En dit maal zijn we aan de 35ste editie. Dit jaar starten we bovendien nog eens met 4 mensen in de eenheidsleiding. Thomas Van Den Driessche (Ijdele Reiger) blijft EL, Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) en Dieter De Court (Zelfingenomen Tapir) blijven ook op post, en,..., Xavier Pirc (Impulsieve Condor) komt hun bijstaan in hun taken als kersverse Assistent Eenheidsleider. Bij de Bevers zwaait voortaan Aaike Poppe (Argeloze Kauw) met de scepter, de Welpen worden nog steeds gerund door Tine Deneys (Minzame Gazelle). De JVG's hebben ook een nieuwe takleider, nl. Tom Cours (Levendige Siamang), en we gaan door, want ook de VG's hebben dit jaar een nieuwe takleidster met als derde vrouw Elke De Court (Loyale Chinchilla). En Alpaca, tja Tijl De Court (Kordate Alpaca) die is nu seniormoderator. Maar ook de stam heeft veranderingen ondergaan, want Arne Peleman (Fiere Wezel) heeft Jacana opgevolgd als Stamleider. Op de tonen van Marino Punk nam de leiding massaal deel aan het animatieweekend GO2-FO2 op 22 en 23 september. Ook toen Reiger zijn sleutels verloor, bleef de ambiance erin! De Stam was ook van de partij en zij verzorgden de bardienst tijdens de spetterende fuif.

2002

Februari : Tijdens het weekend van 15-17 februari ging er weer een smurfig weekend door te Stavelot voor de leiding. Daar stond een partijtje paintball op het programma en ook Tapir's culinaire kunsten zullen ons allen bijblijven.

Zondag 24 Februari:De 14de Challenger. Na een zware tocht kenden we een duidelijke winnaar! De Vleermuis won met meer dan een uur voorsprong op de tweede ploeg, onze eigenste leidersploeg van de Wouw. De derde plaats werd behaald door de mannen van de Zebra's.

Mei : Voor de tweede keer op rij behalen we de tweede plaats op het volleybaltoornooi van De Reiger. Weerom moesten we na een jaartje trainen de duimen leggen voor De Tortels

Augustus : Om het 35-jarig bestaan te vieren, zijn we met de ganse eenheid naar Arsdorf op groot kamp geweest. De idyllische omgeving van dit Luxemburgse dorpje vormde een prachtig decor voor een meer dan geslaagd kamp.

September : Een nieuwe maand september, steevast het begin van een nieuw scoutsjaar. Ook nu weer zijn er heel wat wijzigingen bij de leidersploeg. Tijl De Court (Kordate Alpaca) volgt zijn broerDieter (Zelfingenomen Tapir) op bij de eenheidsleiding, samen met Wiebe De Porre (Gewiekste Marter) en Xavier Pirc (Impulsieve Condor) zullen ze onder leiding van Thomas Vandendriessche (IJdele Reiger) het reilen en zeilen van de eenheid in goede banen leiden. Ook in de takken waait er een frissen wind, zo is Joke Besbrugge (Ongedwongen Sijs) voortaan takleidster van de bevers. Nieuwe Akela van dienst is Maaike Taelman (Montere Spreeuw), zij volgt Tine Deneys (Minzame Gazelle) op aangezien die zich nu op onze seniors toespitst. Ook de VG's hebben een nieuwe takleider, in de persoon van Ken Waerie (Weifelende Dingo). Enkel bij de JVG's en bij de stam blijft de takleider in zijn functie, dat zijn respectievelijk Pieter Moreels (Aanhankelijke Toepaja) en Arne Peleman (Fiere Wezel). Op het laatste weekend van deze maand trokken we met de leidersgroep naar Saamdagen van FOS. "Buitengewoon" is het nieuwe jaarthema en dan nog wel in vier verschillende versies (? ... ! = ). Klaar voor een verse start!

2003

Januari : Het was alweer voor de 20ste keer dat de heilige scoutsmis bijgenaamd de Wereld Jamboree georganiseerd werd. Gastland was deze keer Thailand, vol vriendelijke mensen en tempels. Onze eenheid vaardigde 15 deelnemers af, zowat 18% van het FOS-contingent. Tapir, Eekhoorn, Mara, Albatros, Watoessi en Hokko vertegenwoordigden de Stam. Hoatzin, Timka, Mier, Banteng en Salangaan deden hetzelfde voor de leiding. Senioreske aanwezigheid door Saki. De Vg´s stuurden drie afgevaardigden in de persoon van Sam De Smedt, Sanne en Bouke Timbermont.

Februari : Na enig speurwerk kon de leiding afzakken voor een welverdiend leidersweekend naar het landelijke Bierbeke. Dat het er luchtig aan toe ging bewijst onze luchtdoop in zweefvliegtuigen bij zweefvliegclub De Wouw (!). Veel sfeer en lekker eten deden de rest!

Na de 15de editie van de Scoutchallenger konden we weer drie prijzen in onze kast toevoegen. Eén voor een tweede plaats de hoofdcatergorie die sinds lang een Challengerweekend moesten overleven. En twee trofeën bij de VG´s waar we een mooie tweede (een echte Gidsenploeg) en derde plaats haalden. Mooi gedaan!

Mei : Stilaan kunnen we ook recht opeisen voor een wisselbeker op het jaarlijkse volleybaltoornooi van De Reiger, zij het dan wel voor een derde opeenvolgende tweede plaats...

Augustus : Het Groot Kamp dat dit jaar in Tielen plaats had, zullen we niet gauw vergeten. De sfeer was niet alleen geweldig, ook de temperaturen waren buitenaards goed, en dit dankzij de hittegolf die ons land teisterde. Bovendien was het de eerste keer sinds lang (1994) dat alle takken in tenten sliepen, een gebouw hebben we voortaan niet meer nodig...

September : We staan weer voor de start van een nieuw scoutsjaar, reeds het 37ste in de Wouw-geschiedenis. Voortaan heeft onze nieuwe eenheidsleider, Tijl De Court (Kordate Alpaca), het roer in handen. Gelukkig wordt hij bijgestaan door twee AEL's: Tine Deneys (Minzame Gazelle) en Wiebe De Porre (Gewiekste Marter). Bij de welpen draagt Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan)voortaan de titel van Akela. Ook bij de VG's een nieuwe takleider: Bram Leunis (Geëngageerde Walrus) neemt er het heft in handen. Hij volgt er Ken Waerie (Weifelende Dingo) op, die voortaan moderator is bij de seniors. Bij de stam neemt Kim Provo (Opmerkelijke Kievit) de taak van stamleidster op zich. Bij de bevers en bij de JVG's behouden respectievelijk Joke Besbrugge (Ongedwongen Sijs) en Pieter Moreels (Aanhankelijke Toepaja) hun functie als TL.

November : Zondag 16 november 2003 is een erg belangrijke dag in de geschiedenis van De Wouw: de Algemene Vergadering zet het licht op groen om aan de bouw van nieuwe lokalen te beginnen.

2004

Februari : Er is alweer een Challenger achter de rug. We behaalden een mooie tweede en derde plaats, maar de winnaars te Zingem waren voor de tweede keer De Tortels. Het jeugdklassement werd gewonnen door een VG-ploeg van De Leeuwerik. De eerste VG-ploeg van De Wouw eindigde vijfde. Deze maand was er ook opnieuw het leidersweekend. We gingen ontspanning en vertier zoeken in het Noord-Franse gehucht Steenwerck. Het strandsurfen op zaterdag vormde ongetwijfeld het sportieve hoogtepunt van het weekend.

Maart : Nu is het echt zo ver ! De bouw van ons nieuw lokaal is gestart. Het heeft lang op zich laten wachten, maar nu kunnen we niet wachten tot het resultaat er is.

Mei : Op het jaarlijkse Volleybaltornooi van De Reiger wordt ons leidersteam tweedes. We hopen nu toch echt om eens die eerste plaats te pakken te krijgen...

Juli : De eerste resultaten van de bouw worden zichtbaar: de ruwbouw staat er en fungeert als onderkomen op onze jaarlijkse barbecue, het is eens iets anders dan een tent... Op 11 juli is er tenslotte de Halfwegreceptie waarbij we ouders en buurtbewoners inlichten over de vorderingen van de bouw en tevens wat publiciteit maken voor onze eenheid.

Augustus : Het Groot Kamp vindt dit jaar plaats te Lagland, een militair domein nabij Arlon. De Verkenners/Gidsen gaan het iets verder zoeken: zij verblijven in het Kandersteg International Scout Centre te Zwitserland. De Alpenhike en de rafting zullen niet snel vergeten worden...

September : Het begin van een nieuw scoutsjaar. Terwijl ons nieuw gebouw wordt opgetrokken door de aannemer, stellen we weer heel wat wijzigingen vast in het leidersteam. Bij de bevers blijft Joke Besbrugge (Ongedwongen Sijs) TL. Ook de welpen en JVG's gaan door met dezelfde takleid(st)er: respectievelijk Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan) en Jan Van den Eeckhout (Intense Bunzing). Bij de VG's is er alweer een nieuwe TL, deze keer onder de vorm van Erik De Smedt (Hovaardige Banteng), hopelijk houdt hij het wat langer vol dan z'n voorgangers... De seniortak wordt dit jaar geleid door Olivier Ramoudt (Onbezonnen Ekster). Bij de stam blijft Kim Provo (Opmerkelijke Kievit) aan het roer als stamleidster. De eenheidsleiding tenslotte bestaat dit jaar uit Bram Leunis (Geëngageerde Walrus) en Pieter Moreels (Bedrijvige Toepaja) als AEL enTijl De Court (Kordate Alpaca) als EL.

2005

Februari : We winnen de Challenger te Ronse !

April : Op 9 april openen we ons gloednieuwe gebouw met een feestelijke openingsreceptie. Ook burgemeester Frank Beke is van de partij!

Augustus : Dit jaar gaan we op Groot Kamp te Grobbendonk. Het was wederom fantastisch, mede dankzij de goed gevulde magen waar de kookploeg voor zorgde...

September : Het is alweer september, en dat betekent de start van een nieuw scoutsjaar. Ook dit jaar weer heel wat veranderingen bij de leiding: Vermakelijke Buizerd (Pieter Verhaest) is de nieuwe TL van de bevers. Akela van de welpen blijft Gefascineerde Salangaan (Femke Timbermont). Bij de JVG's komt Volhardende Mink (Emanuel Ramoudt) aan het hoofd. Bij de VG's eindelijk nog eens een TL die het langer dan een jaar uithoudt: Hovaardige Banteng (Erik De Smedt) behoudt er de scepter. Bij de seniors tenslotte neemt Levendige Siamang (Tom Cours) het takleiderschap op zich. De nieuwe stamleidster is Loyale Chinchilla (Elke De Court). Er is tevens een nieuwe eenheidsleider:Geëngageerde Walrus (Bram Leunis) zorgt voortaan voor een goede gang van zaken, bijgestaan doorBedrijvige Toepaja (Pieter Moreels)Ongedwongen Sijs (Joke Besbrugge) en Onbezonnen Ekster (Olivier Ramoudt).

2006

Februari : Dit jaar behaalt onze eenheid een eerste plaats op de Challenger in Herfelingen, weliswaar in het jeugdklassement maar daarom niet minder bewonderenswaardig! Applaus voor onze jeugdige stappers. Ook onze leidersploeg doet het bijlange niet slecht: deze landt op de tweede plaats. De eerste plaats was dit jaar voor de Tortels. De leiding beleeft een superleuk leidersweekend, dat verschillende activiteiten op het programma heeft staan. Dansen, improvisatietoneel en initiatie in gevechtsport: er is voor elk wat wils!

April : Onze paaskampen slagen stuk per stuk! Bevers, welpen, JVG's en VG's trekken elk naar een uithoek in Limburg. De seniors doorkruisen het hele land om de opdrachten van hun moderators tot een goed einde te brengen...

September : De scoutsjaren vliegen voorbij, het is alweer tijd voor een nieuw exemplaar! Bij de bevers blijft Pieter Verhaest (Vermakelijke Buizerd) TL. Bij de welpen breekt een nieuw tijdperk aan: Sam De Smedt (Gedreven Beer) is de kersverse TL. Bij de JVG’s neemt Hanne Smet (Zelfzekere Saiga) voortaan het heft in handen als TL, en bij de VG’s staat Daan Ebben (Onbesuisde Neushoorn) voortaan aan het roer. Onze seniors worden dit jaar gemodereerd door Emanuel Ramoudt (Volhardende Mink) en Axel Van Den Eeckhout (Eigenmachtige Coua). Elke De Court (Loyale Chinchilla) blijft stamleidster. Ook in de eenheidsleiding heel wat verandering dit jaar: onze nieuwe eenheidsleider is Olivier Ramoudt (Onbezonnen Ekster), en vormt samen met Lien Bruneel (Overtuigde Oryx) en Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan) de nieuwe eenheidsleiding. Dit wordt een zeer bijzonder scoutsjaar, want dit jaar bestaat scouting 100 jaar! Dat jubileum wordt gedurende het hele jaar wereldwijd gevierd met allerhande activiteiten en kampen. 100 jaar scouting gaat niet onopgemerkt voorbij! Bovendien bestaat onze eenheid in februari 40 jaar! De voorbereidingen voor dit festijn gaan van start, maar het feest zelf zal pas in februari van volgend scoutsjaar doorgaan. Uitstel is geen afstel!

Oktober : de eerste 100jaar scouting actie gaat door onder de vorm van een grote mutsenverkoop actie. Onze eenheid verkoopt een berg mutsen en schenkt de winst integraal aan de vzw Toontje in Gentbrugge.

2007

Februari : Ondertussen zijn we al heel erg goed gewend aan ons nieuwe lokaal. Zo goed zelfs dat de leiding een hele midweek op het terrein verblijft! De 19de editie van de Challenger vindt plaats in Etikhove en levert ons 2 ex-aequo's op, nooit vertoond! Op het podium wordt met een schiftingsvraag er vervolgens eerst gestreden voor de derde en vierde plaats. De Wouw verovert een verdienstelijke derde plaats, hoera! Voor de eerste plaats wordt het een strijd tussen De Koala's en De Leeuwerik, zij mogen een ware "fysieke ontknoping" uitvoeren om plaats 1 en 2 te weten te komen. De Koala's blijken met al hun wijsheid en ervaring de beste! Het mooiste bewijs dat de Scoutchallenger meer is dan hard lopen... de oudste deelnemer (56 jaar!) en de eerste organisator van de Scoutchallenger zijn immers lid van het winnend team! Het moge hiernaast ook gezegd dat onze jeugdploeg een prachtige eerste plaats behaalt, waarvoor een dikke proficiat!

Maart : Dit jaar gaat het Leidersweekend door in Lommel, waar de leiding een zeer plezant weekend doorbrengt in een klein kasteeltje. Op het programma staan een potje grotklauteren, ruige kleine spelen en een fabelachtige sleutelquiz.

April : Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van scouting gaan onze welpen, JVG’s, Vg’s en seniors en leiding naar Kamp100. Dat is een kamp van 2 dagen in Hoeilaart, georganiseerd door FOS waar alle FOS-eenheden het jubileum vieren. Tijl De Court (Kordate Alpaca) maakt deel uit van het kernteam dat dit kamp organiseert. De dag erop vervoegen onze takken een gigantisch feest genaamd JAMbe. Gedurende een hele zondag palmen 100000 Belgische scouts onze hoofdstad in en het evenement eindigt in een tweemaal gevuld Koning Boudewijnstadion, waar Prins Philip ons toespreekt met de woorden ‘Jullie zijn for-mi-da-bel!’. Een dikke bravo voor het team dat dit hele evenement mogelijk maakte! Kort daarna zijn de paaskampen alweer een succes! Alle takken maken er een spetterend kamp van!

Augustus : Het Groot Kamp gaat dit jaar door in Heverlee, nabij Leuven. We hebben al bij al geluk met het Belgische weertje en kamperen op een superdeluxe grasmat, en het kamp is een groot succes. Dank gaat zeker ook uit naar de kookploeg, die dit jaar veel nieuwe gezichten telde! De seniors beleven spannende avonturen in Slovenië en komen daarna de rest van de eenheid opzoeken in Heverlee, en ook de stam is een weekend op het kampterrein aanwezig.

Dit jaar gaat de 21ste Wereld Jamboree door in het Verenigd Koninkrijk, op de plek waar het scoutingverhaal 100 jaar geleden begon! Er gaat alweer een aanzienlijke delegatie Wouwers mee.

September : Klop klop! wie is daar? Voor de Sint is het nog een beetje vroeg, het is het nieuwe scoutsjaar! De leidersploeg is de laatste jaren erg verjongd en dat merken we goed. Het wordt een jaar met veel nieuwe en vooral jonge TL’s. De bevertak verwelkomt Stijn Dufromont (Kantjil) als nieuwe TL, en bij de welpen is Alexander Lejeune (Pinguïn) voortaan Akela. Hanne Smet (Zelfzekere Saiga) behoudt het roer in de JVG-tak. Bij de VG’s neemt Miel Vander Sande (Snedige Gier) voortaan de functie van TL op zich. De seniors worden bijgestaan door moderators Bas Baccarne (Vrolijke Griend) en Daan Ebben (Onbesuisde Neushoorn)Lien Bruneel (Overtuigde Oryx) en Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan) blijven in de eenheidsleiding en worden voortaan bijgestaan door Sam De Smedt (Gedreven Beer) en door Pieter Verhaest (Vermakelijke Buizerd), onze nieuwe eenheidsleider. De stamleiding is dit jaar vierkoppig en wordt geleid door Elke De Court (Loyale Chinchilla).

2008

Februari : De Challenger is aan zijn 20ste editie toe en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. De tocht vertrekt op het terrein van De Wouw en leidt naar het Mariakerke van de Koala’s, en beslaat deze keer een weekend. Bravo voor de Wouwers die met het gouden Challengerkompas aan de haal gingen en niet in het minst voor onze jeugddeelnemers, die brons behaalden! We vieren 40 Jaar De Wouw! Ter gelegenheid van dit jubileum vindt op vrijdag 23 februari een plechtige receptie plaats, waar jong en oud genieten van een fototentoonstelling en filmfragmenten van 40 jaar Wouwse geschiedenis. Nostalgie alom... We zien vele oude bekende gezichten terug en ook onze allereerste EL, Roland De Vierman, is van de partij! Op zaterdag 24 februari vieren we verder met speciale takactiviteiten en een supergroot gezellig samenzijn in het Wouwcolosseum, dat gesjord werd door de oudste takken, de stam en de leiding. Een prachtige herinnering die in ieders geheugen staat gegrift. Pieter Verhaest (Vermakelijke Buizerd) en Sam De Smedt (Gedreven Beer) geven in februari hun ontslag als eenheidsleiding. De eenheid valt terug op een tweekoppig eenheidsleidingteam: voortaan wordt de eenheid geleid door Lien Bruneel (Overtuigde Oryx) en Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan), die het EL-schap delen.

April : Onze paaskampen zijn wederom een succes, al zijn de weergoden ons niet goed gezind... Spelen en dagtochten gaan door in een besneeuwd landschap en veel zonneschijn zien we niet. Toch wisten onze takken een fijn paaskamp te beleven! Onze seniors zochten de Spaanse Pyreneeën op in het ondertussen legendarische Aragon, dat hen mooie herinneringen heeft bezorgd! De traditie wil dat het Leidersweekend doorgaat in februari, maar omwille van de drukte van jewelste in die maand zoeken we dit jaar onze toevlucht tot april. De temperaturen doen niet echt aan de lente denken, maar wie denkt dat dit de pret bederft verkoopt ‘loriekoek’... de leiding beleeft een spetterend Leidersweekend in Stavelot. We varen met rafts de Ourthe af van Barvaux tot Hamoir, spelen onderweg teambuildingspelen in Palogne, maken kennis met de Kolonisten van Stavelot en nog veel meer van dat moois... Een geslaagd LW!

September: Opnieuw enkele verschuivingen bij de leiding. De bevertak verwelkomt Matthias Verniers (Merkwaardige Mungo) als nieuwe TL, en bij de welpen blijft Alexander Lejeune (Beminnelijke Pinguïn) Akela. Jef D'Hollander (Dominante Zwaan) komt aan het roer in de JVG-tak. Bij de VG’s neemt Lanse Lemmens(Onverdroten Kokako) voortaan de functie van TL op zich. De seniors worden bijgestaan door moderators Miel Vander Sande(Snedige Gier)Jasper Dierckx(Gereserveerde Gekko)en Jan Van den Eeckhout (Intense Bunzing). Een compleet nieuw eenheidleidersteam dit jaar. Pieter Moreels (Bedrijvige Toepaja) is de nieuwe eenheidleider, bijgestaan door Daan Ebben (Onbesuisde Neushoorn). Voor het eerst in het bestaan van de wouw zal er ook een halftijdse eenheidleiding zijn.Miel Vander Sande(Snedige Gier) en Jasper Dierckx(Gereserveerde Gekko) zijn naast hun functie als moderator ook nog eenheidsleiding. De stamleiding wordt nog steeds geleid door Elke De Court (Loyale Chinchilla).

2009

Februari: Het is februari, dus het is weer tijd voor onze jaarlijkse Challenger. Dit jaar kan een team van de Leeuwerik trots op gouden schoenen naar huis toe gaan. Na jarenlang proberen is het hen gelukt! Over de Wouw-deelnemers kunnen we jammer genoeg zeer kort zijn. Na een jarenlange weelde in ereplaatsen, is onze eenheid er nu niet in geslaagd om een trofee te bemachtigen, noch bij de jongeren als bij de 'grote jongens'. Reden te meer om er volgend jaar dubbel zo hard tegenaan te gaan.

April: Ondanks gebouwperikelen bij onze jongere takken, met een veranderende bestemming als gevolg, zijn de paaskampen zeker weer succesvol afgerond. Wie had er anders verwacht. De seniortak maakte iets speciaals van hun paaskamp en grepen de kans om een weekje door Tsjechië te trekken. Voor 1989 had men dit niet kunnen nadoen! Even voor deze kampen was de leidersploeg met een beperkte equipe op leidersweekend in Maaseik geweest. Daar kreeg iedereen de kans om elkaar met verfballetjes verrot te schieten. Zo moest niet alles nog op de eenheidsraden uitgevochten worden.

Augustus: Ons groot kamp gaat door in Grobbendonk, waar we enkele jaartjes geleden al kennis mee maakten (zie hierboven). Deze keer mochten we zelfs een groter deel van het terrein inpalmen. Volgens alle bronnen heeft iedereen zich super geamuseerd.

September: Tijd nu voor de belangrijkste maand van het scoutsjaar, september! Deze maand staat zowat synoniem voor de overgang. Het moment waar velen voor vrezen en tegelijk ook verschrikkelijk naar uitkijken. Naast een troep nieuwe seniors, die naar de leidersploeg promoveerden, waren er wederom interne verschuivingen. Matthias Verniers (Merkwaardige Mungo)stapte over als TL van de bevertak naar de verkennertak alwaar hij meteen het takleiderschap opnieuw tot zich nam. Bij de bevers wordt hij opgevolgd door Jan Van Hamme ofte Schelmse Oeakari. Bij de welpen zwaait nu Hanne Smet (Nauwnemende Saiga) de plak als akela. Ook bij de jvg's staat een vrouw aan het roer met Hannah Troch (Innemende Giraf). Bij de seniors blijft Jasper Dierckx (Gereserveerde Gekko) moderator, hij wordt vanaf nu bijgestaan door Lanse Lemmens (Onverdroten Kokako) en Jef D'Hollander (Dominante Zwaan). Het eenheidsleidersteam onderging ook enkele wijzigingen. Bas Baccarne (Vrolijke Griend) maakt zijn debuut als eenheidsleider. Naast hem nemen Pieter Moreels ( Bedrijvige Toepaja), als EL, en Daan Ebben (Onbesuisde Neushoorn)opnieuw plaats op de stoel van eenheidsleiding. De stam wordt geleid door Olivier Ramoudt (Onbezonnen Ekster) en Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan).

2010

Augustus: Het groot kamp gaat dit jaar door op het legerdomein te Leopoldsburg. 

September: Een nieuw scoutsjaar, een nieuw leidersteam. Zoals steeds doen er zich heel wat interne verschuivingen voor. Team eenheidsleiding bestaat dit jaar uit Bas Baccarne (Vrolijke Griend)Jef D’Hollander (Hartstochtelijke Zwaan)Matthias Verniers (Merkwaardige Mungo) & Lanse Lemmens (Onverdroten Kokako). Bij de Bevers wordt Sarah De Schepper (Liefdevolle Kenga) takleider, bij de Welpen Jasper Vermander (Lankmoedige Sneeuwuil). Bij de JVG’s blijft Hannah Troch (Innemende Giraf) de baas. Bij de VG’s komt Bram Van Wittenberghe (Ongebonden Dolfijn) aan het hoofd te staan. Het seniorteam wordt dit jaar geleid door Alexander Lejeune (Beminnelijke Pinguïn)Babs Lemmens (Meevoelende Zeehond) & Tim Vanderghote (Gemoedelijke Tamaroe). Bij de stam blijvenOlivier Ramoudt (Onbezonnen Ekster) en Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan) aan het roer staan.

2011

Augustus: Dit jaar trekken we met de eenheid naar Elsenborn, een groot legerterrein nabij Duitsland in de Oostkantons. De VG’s komen iets later toe, want meer dan de helft van de VG’s zit tot 6 augustus in Zweden voor de wereld Jamboree. Na deze Jamboree verblijven ook zij nog een goede week in Elsenborn.

SeptemberBas Baccarne (Vrolijke Griend) verlaat als oude rot het eenheidsleiderteam. Jan Van Hamme (Schelmse Oeakari) vervoegt het team van eenheidsleider Matthias Verniers (Merkwaardige Mungo) en zijn assistenten Jef D’Hollander (Hartstochtelijke Zwaan) & Lanse Lemmens (Onverdroten Kokako).
Bij de Bevers wordt Alice Vermote (Dienstvaardige Caracara) takleider, bij de Welpen Pauline De Wolf (Gemotiveerde Vink), bij de JVG’s Simon Verhamme (Groothartige Yak) en bij de VG’s Liza Quaghebeur (Onbevangen Sitta). Het moderatorteam wordt samengesteld uit Sarah De Schepper (Liefdevolle Kenga)Thomas Cottem (Verdienstelijke Flicka) & Laura Mees (Weerbare Cavia). Ook dit jaar blijven Olivier Ramoudt (Onbezonnen Ekster) en Femke Timbermont (Gefascineerde Salangaan) de stam leiden. Tijl De Court (Kordate Alpaca) het team versterken.

2012

Augustus: Voor het eerst sinds jaren laten we de legerterreinen voor wat ze zijn en trekken we terug “back to basics” naar het veld van een boer, meer bepaald te Graide. Waterleidingen leggen, HUDO’s graven, allemaal zaken die toch deel uitmaken van een groot kamp en we bij het leger helaas niet mochten doen. Het wordt een spetterend kamp, zelfs een kleine delegatie van de Stam komt Graide onveilig maken. De trend is gezet, legerterreinen zijn definitief voorbij en we keren terug naar onze roots.

SeptemberMatthias Verniers (Merkwaardige Mungo)Jef D’Hollander (Hartstochtelijke Zwaan) &Lanse Lemmens (Onverdroten Kokako) verlaten het eenheidsleidersteam. Jan Van Hamme (Schelmse Oeakari) wordt eenheidsleider en wordt hierin bijgestaan door Sarah De Schepper (Liefdevolle Kenga)Dajo Smet (Schalkse Arasari) & Thomas Cottem (Verdienstelijke Flicka). Voor het eerst sinds een paar jaren terug een vrouw bij het team, hoera!
Bram Deceuninck (Hartelijke Ouistiti) wordt takleider bij de Bevers, Jonathan Ghysels (Verrassende Tragopaan bij de Welpen. Hanne Van Nuffel (Fervente Aboe) komt bij de JVG’s aan het roer te staan.Aquila Blaton (Snaakse Agoeti) neemt de fakkel bij de Verkenners over. Het team der seniorsmoderators bestaat dit jaar uit Simon Verhamme (Groothartige Yak)Pauline De Wolf (Gemotiveerde Vink) & Hannah Troch (Innemende Giraf). Ook bij de stamleiding zien we enkele nieuwe gezichten: deze taak wordt opgenomen door Bram Leunis (Geëngageerde Walrus)Tijl De Court (Kordate Alpaca) en Bas Baccarne (Vrolijke Griend).

2013

April: Dit jaar een primeur: we gaan met de hele eenheid samen op paaskamp! We vertrekken naar het terrein De Hoge Rielen in Kasterlee, waar iedere tak zijn eigen gebouwtje krijgt. De vele leuke gezamenlijke momenten en activiteiten maken dit een kamp om nooit te vergeten. Voor herhaling vatbaar!

Augustus: Het Groot kamp gaat dit jaar door te Han-sur-Lesse, op een prachtig terrein naast een grote rivier. De seniors zijn dit jaar afwezig, zij vertrekken op buitenlands kamp naar het zonnige Gorges Du Tarn in het zuiden van Frankrijk.

SeptemberJan Van Hamme (Schelmse Oeakari) blijft aan het roer staan als eenheidsleider, bijgestaan door Dajo Smet (Schalkse Arasari) en Thomas Cottem (Verdienstelijke Flicka)Sarah De Schepper (Liefdevolle Kenga) verlaat het eenheidsleidersteam en wordt vervangen door Pauline De Wolf (Gemotiveerde Vink). Bij de Bevers blijft Bram Deceuninck (Hartelijke Ouistiti) takleider, bij de Welpen wordt dit Jutta Sintobin (Vastberaden Gnoe). Ook de JVG’s krijgen met Jonathan Ghysels (Verrassende Tragopaan) een nieuwe takleider. Bij de VG’s krijgt Alice Vermote (Dienstvaardige Caracara) het voor het zeggen, bij de Seniors komen Thijs Smet (Behulpzame Ani)Aquila Blaton (Snaakse Agoeti) & Lennart Gistelinck (Genietende Katta) erbij om Simon Verhamme (Groothartige Yak) te versterken. De stam wordt voortaan geleid door Bas Baccarne (Vrolijke Griend)Bram Van Wittenberghe (Ongebonden Dolfijn) en Miel vander Sande (Snedige Gier).

2014

Februari: Dit jaar neemt een grote delegatie van De Wouw deel aan de Challenger. Onze verkennerteams krijgen de eerste, tweede en derde plaats te pakken in het jongerenklassement. Aan allen een dikke proficiat!

April: Een historische gebeurtenis: tijdens de paasvakantie wordt het oude gebouw “de duikboot” afgebroken. Op die manier wordt plaats gemaakt voor een nieuw gebouw, dat vanaf volgend jaar zal dienen als lokaal voor de wolventak.

Augustus: Dit jaar zijn we naar Paliseul getrokken om daar onze tenten op te slaan. Het weer op groot kamp was ons niet gunstig, zware stormen hebben ons geteisterd. Toch hebben alle takken er het beste van gemaakt en keerden alle kinderen heel enthousiast terug.

September: Bijna een volledig nieuw team van eenheidsleiding start aan het jaar. Pauline De Wolf (Gemotiveerde Vink) blijft eenheidsleidster en zal worden geassisteerd door Thijs Smet (Behulpzame Ani), Aquila Blaton (Snaakse Agoeti), Alice Vermote (Dienstvaardige Caracara) en Bram Deceuninck (Hartelijke Ouistiti). Opnieuw wordt er geprobeerd om met halftijdse eenheidsleiding te werken, Bram Deceuninck (Hartelijke Ouistiti) is tevens ook seniormoderator.  Bij de Bevers start Jana Roos (Begeesterde Pauw) als takleider maar wordt later vervangen door Lisa Laureyns (Wilskrachtige Karekiet). Bij de Welpen is Claar De Waele takleiders. Bij de start van het nieuwe jaar is er ook een nieuwe tak in het leven geroepen. De Wolventak (leeftijd 10-12 jaar) is ontstaan en vormt de tak tussen de welpen en de jvg’s, takleider van dienst en tevens de medeoprichter van deze tak is Jonathan Ghyssels (Verrassende Tragopaan). Bij de JVG's wordt Rebecca Van Vlierberghe (Toegewijde Secretarisvogel) de takleidster. Jutta Sintobin wordt takleidster bij de VG's. Matthias Troch (Uitgelaten Tijger), Thor Hautekiet (Animerende Bergbever) en Jona Piens (Zachtmoedige Stormvogel) vervolledigen Bram Deceuninck (Hartelijke Ouistiti) bij de Moderators. 

2015

Februari: De leiding trekt er een weekendje op uit naar de zee, meer bepaald de Haan. Doorheen de zeelucht wordt er veel fun gemaakt met de lazergeweren. Een heuse winterbbq moet ons voorzien van de nodige energie om dat weekend te overleven.

April: Tijdens de paasvakantie trekken de takken naar verschillende hoeken in Vlaanderen om daar een spetterend paaskamp te beleven. De seniors trekken echter iets verder, zij rijden en vliegen naar het verre Hongarije om daar de plaatselijke cultuur en natuur te leren kennen.

Augustus: Omdat we het terrein in Han-sur-Lesse zo geweldig vonden, trekken we dit jaar opnieuw naar dat terrein. Alle takken zijn aanwezig en het kamp vliegt voorbij zonder grote problemen.

September: Een kleine wijziging in het eenheidsleidersteam, Pauline De Wolf (Gemotiveerde Vink) verlaat het team en wordt vervangen door Ruben Haegeman (Bekwame Springbok). Dit jaar is het Alice Vermote (Dienstvaardige Caracara) en Ruben Haegeman (Bekwame Springbok) die het zullen proberen om zowel eenheidsleider als leiding te zijn. Een nieuwe takleider in elke tak, bij de bevers  Joni Smet (Geestdriftig Roodborstje), bij de Welpen Hannah Dermaux (Vurig Smelleken), bij de Wolven Emma De Rouck (Ongedwongen Koedoe), bij de JVG's wordt dit Ruben Haegeman (Bekwame Springbok) en bij de VG's Sam Van Hamme (Ondeugende Slaapmuis). Het moderatorteam bestaat naast Alice Vermote (Dienstvaardige Caracara) uit Lisa Laureyns (Wilskrachtige Karekiet), Jonathan Ghyssels (Gedreven Tragopaan) en Remie Vanderhaegen (Scherpzinnige Roek). Door het grote enthousiasme in onze scouts barsten de takken bijna uit hun voegen. Er wordt op zoek gegaan naar een nieuw inschrijvingssysteem zodat het maximum aantal leden niet overschreden kan worden. Het systeem van loting wordt ingeroepen.

2016

Februari: Een heus leidersweekend dat zich afspeelt in de bossen van Maaseik. We slapen zelfs 1 nacht niet in een gebouw maar op een bivakplaats. We trotseren het gure weer en we beleven een superweekend.

April:  Alle takken vertrekken opnieuw op paaskamp. Ook dit jaar verkiezen de seniors om België te verlaten en trekken ze met enkel hun rugzak naar Roemenië om daar te gaan stappen in de natuur. Ze trotseren de zware vrieskou en komen allemaal heelhuids terug.

Augustus: Een geheel nieuw terrein vormt onze basis voor groot kamp. Het bevindt zich in Tenneville en een rivier zorgt voor een splitsing tussen de jongste en oudste takken. Het is zodanig groot dat je bijna elke dag een hike aflegt wanneer je van de ene kant naar de andere kant moet stappen. Door de kou en regen wordt er niet zoveel in de rivier gezeten, toch heeft iedereen zich goed geamuseerd.

September: Deze keer meer wijzigingen binnen de eenheidsleiding. Bram Deceuninck (Hartelijke Ouistiti) blijft samen met Ruben Haegeman (Bekwame Springbok) in het team dat wordt versterkt door Pieter-Jan Bequé (Spontane Spinaap), Jutta Sintobin (Vastberaden Gnoe) en Matthias Troch (Uitgelaten Tijger). Ook bij de takken weer een grote verschuiving van takleiders. Bij de Bevers wordt Cyriel Pauly (Ontvankelijke Vleermuis) de nieuwe takleider. De Welpen hebben Lieselot Gaus (Gepassioneerde Spotlijster) als takleidster. Jakob Van Vlierberghe (Onstuimige Beloega) wordt de nieuwe Wolventakleider. Bij de JVG's blijft Ruben Haegeman (Bekwame Springbok) takleider. Kyril Vets (Inschikkelijke Springhaas) neem het takleiderschap van Sam Van Hamme over. Naast Jutta Sintobin (Vastberaden Gnoe) en Matthias Troch (Uitgelaten Tijger) zijn ook Sam Van Hamme (Ondeugende Slaapmuis), Freek Goethals (Behoedzame Couëndu) en Remie Vanderhaegen (Scherpzinnige Roek) moderators.  Het is het jaar voor ons 50 jaar bestaan, dus er worden al volop voorbereidingen getroffen. De aanzet naar ons feestjaar is gegeven!

2017

Januari: De leiding heeft het jaar 2017 feestelijk ingezet met een heus nieuwjaarsfeestje op de scouts. Vuurwerk en champagne want dit is het jaar waarin we een halve eeuw bestaan! 

FebruariDe festiviteiten rond het vijftig-jarig bestaan kwamen op gang! Iedereen die iets te maken heeft met de Wouw, is uitgenodigd op de academische zitting. Het werd een avond van speechkes, oude foto's, oude vriendschappen en veel Wouw-geschiedenis. We benoemden nieuwe ere-leden. En bedankten alle aanwezige ex-eenheidsleiders met een flesje van onze eigen Wouw-tripel: De hopman tripel!
Daarnaast is de leiding ook op leidersweekend gegaan naar Beverwijk (Nederland) bij Amsterdam! Als activiteit zijn we gaan blowkarten. Het weekend was zeker een succes!

Maart: We stapten dit jaar een prachtige challenger. Het weer zat goed en het parcours was alweer perfect uitgestippeld. We vielen niet in de prijzen maar we hebben een zeer aangename dag beleefd. 

April: Neen, het is geen mop dat de leiding op 1 april bijgeschoold werd op een EHBO-voormiddag. Valse wondes, bloed en het rode kruis was aanwezig. 
Ter ere van ons vijftigjarig bestaan zijn we met de hele eenheid naar de Hoge rielen getrokken! 50 jaar de Wouw mocht niet onopgemerkt aan ons voorbijgaan en dat heeft het zeker niet gedaan. 

Juni: We zijn alweer aan het einde van een schooljaar en dat betekent dat het tijd is voor de BBQ

Augustus: De hele eenheid is opnieuw Han-sur-Lesse getrokken. Dit jaar een ander terrein dan enkele jaren geleden in Han. Los van de mindere toegankelijkheid en het mindere weer hebben we wel veel kunnen genieten van een fantastisch groot kamp.

September: Een nieuw jaar is een nieuw organigram en een nieuwe eenheidsleidingploeg. Ruben Haegeman (Bekwame Springbok) wordt hoofdeenheidsleider. Pieter-Jan Bequé (Spontane Spinaap) blijft ook eenheidsleider. Artur Vander Sande (Vernuftige Markhor) en Jonathan Ghysels (Gedreven Tragopaan) worden verwelkomt in het EL-team. Bij de takken zijn er natuurlijk ook nieuwe takleiders: bij de bevers wordt Charlotte De Bruyn (Bezielde Plevier), de welpentakleider wordt Simon Schellaert (Onbeteugelde Fodie), de wolventakleider wordt Sander Haegeman (Vasthoudende Olifant), de JVG-takleider wordt Hannah Dermaux (Vurig Smelleken), de VG-takleider wordt Andreas Martiny (Gevatte Raaf) en de seniorsmoderators zijn Kyril Vets (Inschikkelijke Springhaas), Lien De Corte (Zelfstandige Ara), Jakob Van Vlierberghe (Onstuimige Beloega), Joni Smet (Geestdriftig Roodborstje) en Cyriel Pauly (Ontvankelijke Vleermuis). 
Iedereen heeft er zin in en de eerste vergaderingen kunnen er niet snel genoeg zijn!

2018

Februari: Op vrijdag 23/02/2018 vond de tweede editie plaats van de befaamde ouderfuif. Opnieuw was het Oscar-themed feest een groot succes, zowel bij e ouders en leiding! Verder zijn we met de leidersploeg ook op leidersweekend geweest. Dit jaar was de grote actviteit gedesigned door de EL en hebben er een geslaagd spel en weekend van gemaakt!

Maart:  De Challenger vond dit jaar plaats in regio Geraardsbergen. Vele teams van De Wouw namen deel, maar helaas vielen we niet in de prijzen dit jaar.

April: De buitenlandse reis van de Seniors bracht hen naar Albanië waar ze door het mooie land trokken.

Juni: Na een rustig voorjaar was de grote scoutsBBQ een knaller van formaat. 

Augustus: Het Groot Kamp ging dit jaar door in Chiny. De leiding en Seniors vertrokken enkele dagen eerder op kamp om alles op te bouwen. Helaas waren er vele zieken op kamp. Een sterk leidersteam ving dit krachtig op. 

September: Met de start van het nieuwe schooljaar, volgt ook de start van een nieuw scoutsjaar. Dit jaar wordt  Ruben Haegeman (Bekwame Springbok) hoofdeenheidsleider. Pieter-Jan Bequé (Spontane Spinaap)Artur Vander Sande (Vernuftige Markhor) en Jonathan Ghysels (Gedreven Tragopaan) verlaten de EL-ploeg. Ruben wordt vervoegd  Cyriel Pauly (Ontvankelijke Vleermuis), Kyril Vets (Ambitieuze Springhaas). Jakob Van Vlierberghe (Onstuimige Beloega) wordt halftijdse EL. Bij de takken zijn er natuurlijk ook nieuwe takleiders: bij de bevers blijft Charlotte De Bruyn (Bezielde Plevier), de welpentakleider wordt Silke Peleman (Fervent Winterkoninkje), de wolventakleider wordt Emile Bouckaert (Bliksemse Klauwier), de JVG-takleider wordt Fabian Vermeire (Verbeeldingsvolle Gaai), de VG-takleider wordt Felix Bonte (Prozaïsche Anhinga) en de seniorsmoderators zijn Sander Haegeman (Vasthoudende Olifant), Marthe Keersmaekers (Harmonieuze Mara), Milan Van Vaerhenberghe (Petillante Spiesbok) en Simon Schellaert (Onbeteugelde Fodie). 

Oktober: Op 20 oktober vond het herfstfeest plaats. Een gezellige avond met lekkere stoverij. 

December: De start van de vakantie ging gepaard met het kerstfeest van de Seniors. Hierbij werd leiding & ouder uitgenodigd te proeven van een heerlijke jenever of Glüwhein. Voor de jongere was er natuurlijk ook lekkers voorzien! Een dikke week later sloot de leiding het jaar af op de scouts. Dit jaar werd voor het eerst in enkele jaren niet geopteerd voor Gourmet maar een buffet van pasta's voorzien door een traiteur. 

2019

Januari: Naar gewoonte trekt de leiding zich in januari in afzondering voor de grote examens. Enkel tijdens de avondvergadering durven ze zich te vertonen voor de kinderen.

Februari: Het laatste weekend van de maand ging gepaard met twee kampen. De JVG's hadden een PL & APL weekend en de stam organiseerde een winterhike voor zichzelf. 

Maart: De week erna, sloten onze scoutsdeuen tijdelijk want onze leidersploeg ging op leidersweekend. Naar gewoonte overtrof de EL zichzelf weer met een quiz over onder andere scoutskennis, een groot spel met een mini-brommer en nog veel meer. Verder hielden ook de VG's hun PL& APL weekend alsook de wolven hun Roedelweekend. De laatste week van de maand vond dan de tweede midweek van de leiding plaats. Ook altijd een succes. De midweek werd afsgesoten door de eerste editie van Deja Bu, de seniorfuif! 

April: Veel bekome van alle activiteiten was er niet, want de week daarop vertrokken we op Paaskamp. Die zondag vertrokken de Seniors met het vliegtuig naar Tsjechië. Daar verbleven ze een week in het dorpje Srbsko (uit te spreken als "Srbsko"). Met hun huisje als uitvalsbasis hebben ze veel avonturen beleefd en onder andere Praag onveilig gaan maken. Na een week te kunnen uitrusten in de paasvakantie was het nog enkele weken alle hens aan dek voor het fameuze Lentefeest. De week erop sloten we deze drukke maanden af met een stevig laatste feestje voor de blok: de HH.  

Juli: Iedereen is al volleidg in kampmodus en start met de voorbereiding en aanloop naar GK. De leidersploeg houdt zich twee weken bezig met het nazicht van de tenten zodat we een leuk kamp tegemoet kunnen gaan.

Augustus: Jajaja, GROOT KAMP! Toch wel de mooiste tijd van het scoutsjaar. We bevonden ons in Paliseul, niet ver van Rochefort. Voor het eerst gebruikten we geen generator als electriciteitsbron, maar waren we direct op het net van de gemeente aangesloten. Door het succes hiervan, zullen de komende jaren we dit concept verder uitwerken! Verder hadden we het ongeluk met een tweede epidemie te kampen. Helaas werd het zo erg, dat de Welpen het kamp vroeger hebben moeten stopzetten.

September: Het nieuwe jaar staat voor de deur en hiermee dus ook een nieuwe leidersploeg. Bij de EL verlaten Jakob Van Vlierberghe (Onstuimige Beloega) en Cyriel Pauly (Ontvankelijke VLeermuis) het team. Verder vervoegen Justine Wieme (Kluchtige Hermelijn) en Sander Haegeman (Vasthoudende Olifant) het team waar Kyril Vets (Ambitieuze Springhaas)  en Ruben Haegeman (Bekwame Springbok). De takleider van de bevers wordt Lauren Matthys (Edelmoedige Spitssnuitdolfijn), bij de Welpen is dit Michiel De Baets (Consciensieuze Seriema)  en bij de Wolven Aya Coppens (Mondige Okapi). Bij de oudere takken leidt Emilie Puttemans (Gereserveerde Stormvogel) de JVG's, Cyriel Pauly (Ontvankelijke Vleermuis) de takleider van de VG's en de moderators zijn Maité Vets (Nieuwsgierige Poolvos), Simon Schellaert (Onbeteugelde Fodie), Jakob Van Vlierberghe (Onstuimige Beloega)  en Felix Bonte (Prozaïsche Anhinga). Met een jong nieuw leidersteam zijn we er klaar voor om er helemaal in te vliegen. 

Oktober: In het eerste weekend was er voor het eerst een sociaal project gepland. Dit werd georganiseerd in samenwerking met FOS en De Flamingo's. Het doel: een leuke, speelse namiddag bieden aan tieners. Verder werd de eerste HH van het nieuwe scoutsjaar ingezet met daaropvolgend de midweek. Met een tijdelijke sauna (!) op de scouts kon deze editie niet mislukken!

November: Na een NW werd in deze maand ook het herfstfeest gehouden 2 weken na ons NW alsook de Warmste Bar de laatste zaterdag van de maand. Hier wordt geld ingezameld voor een goed doel: dit jaar: Bloemenstad. 

December: Na hoog bezoek van de Sint, was de maand al goed ingezet. Verbazend genoeg waren er dit jaar enkele stoute kindjes bij volgens de zwarte pieten. Naar gewoonte organiseerden de Seniors een kerstfeest met allemaal lekkers. Op oudejaar werd er goed gevierd met onze leidingsploeg om 2020 goed in te zetten. 

Januari: Opnieuw zorgt de blok bij de studenten voor een rustige periode op de scouts. 

Februari: Met drukke maanden voor de boeg, is de leidersploeg er helemaal klaar voor. op 15 februari werd de tweede HH georganiseerd, deze keer volledig getrokken door een actief stamteam!  Amper twee weken later start ons Leidersweekend. Dit jaar was opnieuw een geslaagde editie in De Haan.

2021

September: Na ons mooie kamp in Chiny zijn we helemaal klaar om het scoutsjaar te starten. We kregen het goede nieuws dat we niet al te veel corona-regels hadden waardoor we afscheid namen van de eekhoorntjes en poema tak. De start van het nieuwe jaar betekent ook een nieuwe leidersploeg! Bij de EL verlaten Jakob Van Vlierberghe (Onstuimige Beloega) en Emile Bouckaert (Bliksemse Klauwier) Het team. Sander Haegeman (Vasthoudende Olifant) neemt de taak van hoofdeenheidsleider nog een jaar op zich. Hij wordt voor het eerst ondersteund door een team van 3 vrouwen Maïté Vets (Warmhartige Poolvos), Lauren Matthys (Slagvaardige Spitssnuitdolfijn) en Dorothée Everaert (Naarstige Bufo). Bij de takken zijn er natuurlijk ook nieuwe takleiders: bij de bevers komt Charlotte De Bruyn (Bezielde Plevier) terug, de welpentakleider wordt Juliette Vincent (Vrijzinnige Beermarter), De wolventakleider wordt Ansel Coffman (Weetgrage Baviaan), de JVG)takleider wordt Justine Wieme (Kluchtige Hermelijn) en de seniorsmoderators zijn Julie Lorrez (Hevige Nachtaap), Liza Van Thielen (Guitige Bever), Lars Van Haver (Onkreukbare Steppelemming) en Lore Van Thielen (Standvastig Zeepaardje). Iedereen heeft er zin in en de eerste vergaderingen kunnen er niet snel genoeg zijn.

2022

September: Yes, na een geslaagd kamp te Paliseul is het nieuwe scoutsjaar weer goed gestart! Er zijn weer wat wijzigingen bij de leidersploeg. Dit jaar starten we met een volledig nieuw eenheidsleiding team van 4 personen. Als hoofd eenheidsleiding hebben we Charlotte De Bruyn (Bezielde Plevier), zij wordt bijgestaan door 3 assistent eenheidsleiding, Ansel Coffman (Welwillende Baviaan), Hannah Schellaert (Zachtaardig Schrijverken) en Michiel De Baets (Consciëntieuze Seriema). Opnieuw wordt er geprobeerd om met halftijdse eenheidsleiding te werken, Michiel De Baets (Consciëntieuze Seriema) is tevens ook JVG leiding.
Bij de bevers wordt Lucas de Jaeger (Behaaglijke Kraanvogel) takleider, bij de welpen Dorothée Everaert (Naarstige Bufo), bij de wolven Ward Hollebosch (Gemotiveerde Hazewind), bij de JVG’s Mare Dermaux (Levenslustige Parkiet) en bij de VG’s Stan Timbermont (Nauwgezette Snoek).
Het team der seniormoderators bestaat dit jaar uit Lars Van Haver (Onkreukbare Steppelemming), Liza Van Thielen (Guitige Bever), Aya Coppens (Mondige Okapi), Wout Cherlet (Vitale Slechtvalk) en Arno Rogge (Onverwachtse Kyang). Dit jaar blijft Joni Smet (Geestdriftig Roodborstje) de stam leiden, zij wordt vergezeld door Cyriel Pauly (Ontvankelijke Vleermuis).

2023

Maart: Na even weggeweest door corona, vindt de volgende editie van de Scouts Challenger plaats. Met een primeur: we krijgen voor het eerst ook hulp van 226e FOS de Leeuwerik.

Augustus: In de zomer gaan we nog eens op kamp naar Chiny, ondertussen al met 253 kinderen. En dan uiteraard nog een hele hoop leiding, stammers en kookploeg. 

September: Het startschot wordt gegeven en het nieuwe jaar gaat van start. We doen het dit jaar met een 3-hoofdig eenheidsleidingsteam. Aan het hoofd staat Michiel De Baets (Consciëntieuze Seriema). Twee nieuwe eenheidsleiding vergezellen hem: Lars Van Haver (Onkreukbare Steppelemming) en Jonas Verstraeten (Eigenaardige Neusbeer). De takleiders van bevers tot aan verkenners zijn: Ruben De Causemaeker (Joviale Barry), Jytte Verschaeve (Welgemutste Wielewaal), Arthur De Jaeger (Doelgerichte Boxer), Amelie Lorez (Schalkse Rayador) en Luca Chirivi (Vlijtige Berner Sennen). De seniormoderators zijn Arno Rogge (Onverwachtse Kyang), Lucas De Jaeger (Behaaglijke Kraanvogel), Matteo Chirivi (Zorgeloze Distelvink), Ella Rogge (Inlevende Drongo) en Renée Debruyne (Genoeglijke Gibbon). Tenslotte neemt Cyriel Pauly (Ontvankelijke Vleermuis) nog een jaartje de leiding van de stam op zich.