Oudercomité

Na de oprichting van De Wouw in 1967 ontstond er gaanderweg een oudercomité ter ondersteuning van de groeiende eenheid. Dit werd na enige perikelen in 1989 ontbonden waardoor de leiding noodgedwongen nagenoeg alles op zijn schouders nam (de feesten, de bouw van het voormalige beverlokaal, organisatie tombola, ...)

Na een half jaar zweten en zwoegen om de juiste vorm en inhoud te geven aan een ondersteunend oudercomité werd op 9 juni 1990 het Eenheidscomité 192ste FOS De Wouw opgericht, een VZW. De statuten van de VZW verschenen op 6 december 1990.

De 18 Stichtende leden waren Daniel De Coene, Pierre De Raedt, Caroline Decadt, Johan De Smedt, Philippe Durinck, Eric Himpe, Guy Libyn, Willy Lippens, Geert Pauwels, Arne Peleman, Chris Stautemas, Jan Taelman, Pascale Vandersmissen, Magda Van Maele, Martin Van Nieuwenhuyze, Marc Van Thuyne, Filip Vets, Luc Vuylsteke.

De VZW wordt sindsdien bestuurd door een gemengde Raad van Beheer (maximum 21 leden), bestaande uit ouders en oud-leden enerzijds (2/3 van het totaal), en een afvaardiging van de leidersploeg anderzijds (1/3 van het totaal) en heeft als doel de morele, materiële en financiële steun te bieden aan de eenheid teneinde haar werking in de beste omstandigheden te kunnen realiseren.

De voorzitters gedurende de afgelopen jaren waren:

* 1990-1994: Pierre De Raedt (Lustige Kievit)
* 1994-1996: Daniel De Coene (Vrolijke Ram)
* 1996-1997: Franky Provo
* 1997-2000: Johan De Smedt
* 2000-2002: Philippe Durinck (Schrandere Specht)
* 2002-2005: Filip Vets (Werkzame Wolf)
* 2005-2009: Mieke Vrindts
* 2009-2015: Jeroen De Man (Jolige Maki)
* 2015-heden: Vanessa Vanhecke

 

De VZW is dus het comité van de eenheid, de mensen die er achter de schermen voor zorgen dat de kinderen en leiding in de beste omstandigheden iedere zaterdag hun activiteiten kunnen organiseren, educatief en zorgeloos.

Dat doen wij in de eerste plaats ervoor te zorgen dat we voldoende financiële middelen hebben om materialen aan te kopen, lokalen te bouwen en te onderhouden, het terrein netjes te houden m.a.w. voor het beheer van het patrimonium.

Jaren wordt er gespaard en dan is het zover. In 2002 wordt een grote beslissing genomen. Het eenheidscomité onderneemt de eerste stappen voor de afbraak van de oude barakken en het oprichten van een nieuw gebouw. In 2003 wordt er flink gerekend en gecijferd. Een masterplan groeit en een bouwaanvraag wordt ingediend. Begin maart 2004 starten de ruwbouwwerken. Vanaf dan wordt er door man en macht gewerkt om het nieuwe gebouw te realiseren en de oude af te breken. De leiding, de oudste takken, ouders en sympatisanten…een massa helpende handen. Een uniek moment…het herfstfeest gaat in 2004 door in het nieuwe gebouw. Dat kan want er staan op dat moment nog geen binnenmuren.

Op 23 december 2004 wordt het nieuwe gebouw opgeleverd en in gebruik genomen. Na nog wat laatste noodzakelijke afgewerking openen we het gebouw officieel op 9 april 2005 in het bijzijn van een aantal prominenten waaronder Burgemeester Beke.

Een nieuw gebouw, dat is niet evident. We hebben wel wat persoonlijke middelen opgebouwd maar dit volstaat zeker niet. Dus de zoektocht naar centen begint. We krijgen enerzijds een renteloze lening van de stad Gent en we hebben gelukkig ook persoonlijke geldschieters tussen de ouders. Enkel hierdoor kunnen we de bouwwerken realiseren. Beiden moeten weliswaar volledig terugbetaald worden en ooit is het gebouw terug aan vervanging of uitbreiding toe dus waakt de VZW ernstig over de financiën, het kan niet anders.

Financiële middelen hebben we zoals je ziet nodig en deze komen er in de eerste plaats door het organiseren van feesten. Sommige feesten groeiden door de jaren heen uit tot echte tradities. Iedereen weet dat onze jaarlijkse barbeque eind juni een topper is. Andere feesten maakten gaanderweg plaats voor nieuwe initiatieven. Voor de VZW is het belangrijk dat iedereen aangename tijden beleeft bij De Wouw, ouders en kinderen.

De wouw-party, de glühwein, de quiz, de meespeeldoedag, de barbecue maar ook het meehelpen aan externe feesten zoals Jazz-in’t-park brengen heel wat centjes in ‘t bakje. Daarnaast is het uitbaten van onze bar een belangrijke bron van inkomsten. Ook onze frituur ‘t Gamelleke en de verhuur van het gebouw doen het niet slecht.

Heel wat werk zoals je ziet voor een comité van 21 mensen… Om al deze activiteiten in goede banen te leiden hebben we de duidelijke structuur en organisatie van de VZW nodig maar dit volstaat niet. Er ontstaat naast VZW Eenheidscomité De Wouw ook een grote groep ouders die hier en daar een zeer welkom handje toesteken. Deze groep krijgt de naam Wouwders. En elk scoutsjaar rekenen we weer ten volle op deze vrijwilligers. Al de helpende handen van deze grote groep wouwders hebben we nodig om onze plannen te realiseren.

Vrijwillig maar niet voor niets!
Iedereen die zijn steentje bijdraagt, hoe klein het ook is bouwt mee aan de toekomst van De Wouw, zorgt voor het welzijn van een heleboel kinderen.
We doen het voor de lachende spelende ravottende kinderen, de jongeren die de tijd van hun leven beleven, op een prachtig terrein, in een veilig gebouw.

Wil je meewerken met deze groep, aarzel dan niet en laat het weten.

De eenheidsleiding en voorzitter van de VZW staan jullie graag te woord.